Convent van Vorsten Regio Arnhem

 

22 jaar Convent van Vorsten Regio Arnhem  25–10-1989           25-10-2011

Contact »

Het Convent van Vorsten is een vriendenclub waarvan de oorsprong ligt in het seizoen 1987-1988.

Een club van Vorsten en Grootvorsten aangesloten bij de diverse carnavalsverenigingen in de Regio Arnhem. Het Convent heeft ten doel het bewaken van de culturele en sociale waarden van het carnaval. Het Convent heeft mede ten doel een overkoepelende organisatie te zijn voor de carnavalsverenigingen in haar Regio waarbij stimulering van de onderlinge samenwerking mede een doel is. Zij kan daartoe zelf evenementen organiseren.

 

Een van de kerntaken is het ceremonieel installeren van nieuwe Vorsten of Grootvorsten, benoemen van Ere-Vorsten en Ere-Grootvorsten en het feestelijk inaugureren van deze Vorsten en Grootvorsten als lid van Het Convent.

 

Door middel van een op vriendschap geschoeide samenwerking wildgroei in de carnavalswereld te voorkomen en meer eenheid te brengen in het uitdragen hiervan door te werken volgens een strakker protocol.

 

Het Convent treedt gezamenlijk naar buiten tijdens grote carnaval evenementen als installaties, optochten en de opening van het carnaval.

 

 

Convent van Vorsten

Secretaris

Vorst Rene Seelen

 Thornhoff 10

 6845 DR  Arnhem

Silvester Borrel was 27 december 2016

Het Convent van Vorsten organiseert jaarlijks een gezellig samen zijn voor alle carnavalisten uit de regio Arnhem waarbij terug gekeken kan worden op een mooi carnavalsjaar. Waarbij vooral gezamenlijk wordt vooruit gekeken naar het komende carnaval.

De kans bieden aan een ieder om in een gezellige ambiance ervaringen uit te wisselen is hierbij het doel.

Copyright © Convent van Vorsten Regio Arnhem